Home

Anny Langer

 

ARTIST

"You can't use up creativity. The more you use, the more you have."

 

Maya Angelou

- a tale of my everday artist life

Oslo Open 2017

Åpent atelier

Dælenengata 4, Kunstnerfløyen 3. etasje, 0567 Oslo,

23. april

2017

kl. 12.00 - kl. 18.00

Autumn

Gallerier

Jeg jobber med foto, tegning og maleri. Du kan se flere bilder i galleriene.

Atelierfellesskapet

Jeg deler atelier i kunstnerfløyen i Dæleengata 4 med Marianne Fjær, Marit Angeloff og Liv Ulveng.

Langer Yoga

Jeg driver Langer Yoga og underviser i virya yoga , rolig yoga og meditasjon.

 

After work there is reality

 

kull på farget ingress papir

 

2013-2017

After the play 2-2013
After the party 1-2012
After the concert 1-2013
The play 1-2014

 

The price of beauty

 

kull på papir

 

After the concert 2-2013
Before treatment
Treatment
After treatment
Fishspa
Treat yourself to beauty

Prosjekt

After work there is reality...

"After work there is reality" er et pågående tegneprosjekt der jeg jobber med kull på ingress papir.

Prosjektet er delt inn til å omfatte kulturuttrykkene "musikk, dans, teater og kunst".

Tegningene viser scenebilder og stilleben.

Jeg har dedikert prosjektet til alle de kreative personene jeg kjenner som jobber innen disse kulturgrenene utenfor de store kulturinstitusjonene.

 

 

Hva er kultur? Og hva er det som definerer kultur? Hvordan kommer kultur til uttrykk?

 

Ordet "kultur" brukes hyppig i vår tid og i en rekke forskjellige sammenhenger. Ordet har i seg selv ulike betydninger. Når vi snakker om kultur snakker vi ofte om tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker. Vi snakker om "kultur" som en samlebetegnelse på fellestrekk mennesker i same land/region deler, eller vi snakker om "kulltur" som sektor som inkluderer kunst, musikk, teater og litteratur.

 

Utviklingen av kulturbegrepet har sin begynnelse på 1700 og første halvdel av 1800-tallet i Europa. Den gjenspeiler den daværende hierarkiske samfunns-ordningen og kontrastene mellom Europa og de koloniserte verdensdeler.

Ordet "kultur" ble på denne tiden brukt som kontrast til begrepet natur, og «kultur» ble oppfattet som «sivilisasjon» eller «dannelse» og til å være noe entydig positivt som personer eller grupper kunne ha mer eller mindre av. Europeere, spesielt de høyre klassene hadde mer, mens arbeidere og andre folkeslag hadde mindre. Denne hierariske definisjonen var dominerende frem til romatikkens tid, der det utviklet seg en generell definisjon om at hvert folk har sin «sjel» og sitt verdensbilde som har utviklet seg også i tilknytning til, en geografisk bestemt «natur». De tyske romantikerne forestilte seg at slik folkefellesskap også forankret seg i språket. Språket som kommunikasjonsform preger alle sider av menneskelig sosialt liv. Dermed blir kulturbegrepet koblet mot et totalt meningsunivers der grupper av mennesker knyttes sammen som «folk» og som de nye generasjonene sosialiseres inn i.

Den tyske romantikken hadde en vesentlig betydning for utviklingen av antropologien til vitenskapen om mennesker, og menneskelige variasjoner.

De tidlige antropologene utformet definisjonen av det generelle kulturbegrepet.

Den britiske antropologen Edward B. Tylors definerte i 1871 kultur som "Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn." (Tylor, Edward B; Primitive culture: researches into the developement of mythology, philosophy , religion, art and custom, 1871)

 

Når jeg ser på debattene innen kultursektoren synes jeg at det fortsatt er en sterk sektorpreget definisjon som rår og at det fortsatt skjer vurdering ift. kvalitet og graden av "kulturuttrykk". Det skilles mellom "finkultur", "populærkultur", "folkelig kultur", mellom "vestlandsk kultur", "norsk kultur".

På denne måten kan det skapes et inntrykk av at det finnes en form for kulturuttrykk som er riktig og en som er feil, at det som gjelder er "den riktige kulturen" som til enhver tid vises i de store kulturinstitusjonen.

Jeg ønsker meg en mer generell definsjon som tillater å likestille betydningen og viktigheten av kulturelle aktiviteter som skjer på de små scenene, og utstillingsrommene som blir funnet og skap av de "små" aktørene.

Jeg tenker at det er viktig å se at mye av det som mennesker husker, deltar i skjer utenfor de store kulturarenaene. "Kulturen" starter ikke i de store institusjonene, men vokser nedenfra og opp.

Det er derfor viktig å styrke de små miljøene slik at nye uttrykk kan voksen frem.

 

 

Foto 2016

Impressions from Kerala

Januar 2016

I januar 2016 dro jeg til Kerala i Sør-India på en yogatur med Nordisk Yogainstitutet der jeg har tatt min yogautdanning til virya yogalærer. På denne turen fikk jeg også anledning til å jobbe med fotografi. En del av fotografiene stilles ut i forbindelse med KalkKunst i Köln fra 16. september til 4. oktober 2016.

Der vil jeg igjen delta på gruppeutstilling med "Künstler ohne Grenzen" i Integrationshaus.

23. april 2017 vil bildene være utstilt i forbindelse med Oslo Open i Dælenenggate 4.

Flere India-bilder blir utstilt i Köln i juli 2017.

CONTACT DETAILS

Dælenenggata 4

N - 0567 Oslo

Norway

LATEST NEWS

 

March 2017

More exhibitions in 2017:

- Groupexhibtion with Artcom Expo, Caroussel de Louvre

October 20th-22nd

 

March 2017

New studio from May 2017

OTHER WEBSITES

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Anny Langer 2017 @ All Rights Reserved